This is EIS's students activities ^_^

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน ม.ต้น ที่เราตั้งใจพัฒนาคุณภาพนักเรียน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะคะ ^_^

ทัศนศึกษา ณ อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี ของนักเรียนระดับ ม.ปลาย

เปิดการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง :) มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะคะ (:

This is RELAX!! Activities

นักเรียนได้ผ่อนคลายกับกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม ที่ทำให้นักเรียน เป็นเด็กดี เด็กเก่ง และเป็นเด็กที่มีความสุข ^_^ มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะคะ ^0^

มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรเรียนดี

สร้างขวัญกำลังใจ และสนับสนุนนักเรียนเรียนดี ความประพฤติดี ทั้งด้านทุนการศึกษา และทัศนศึกษา อย่าลืม! ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะคะ :)

Join with us ^_^ มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะคะ

โครงการ EIS ของเรา พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งทักษะ ICT และภาษาอังกฤษ เพื่อบูรณาการในการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ^0^ แล้วพบกันนะคะ

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2557

แบบประเมินความพึงพอใจค่ายวิทยาศาสตร์ ณ อพวช. จ๊ะ ^_^

นักเรียนโครงการ EIS (ม.ต้น) ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ อพวช.
ทำแบบประเมินความพึงพอใจด้วยนะจ๊ะ ^_^ ขอบใจจ้า


วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557

ช็อกโกแลตฮาเฮ จากการทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุก

สวัสดีค่ะ

บทความนี้เป็นการสรุปความรู้เกี่ยวกับ ช็อกโกแลต (Chocolate) จากการที่เราชาว EIS @ BBW ได้ทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุก ในการทัศนศึกษา ณ  อพวช. - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557


ผลงานช็อกโกแลตของพวกเรา ^_^


วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557

คณะครูที่จัดการเรียนการสอนในโครงการ EIS โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

โครงการ EIS โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยมีคณะครูที่รวมพลังสร้างสรรค์สิ่งดีดีให้นักเรียนกับการศึกษา ดังนี้ค่ะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1. คุณครูจุลัยพร 2. คุณครูวาลิช 3. คุณครูภิรมย์ 4. คุณครูสุเทพ 5. คุณครูพวงแก้ว 6. คุณครูชาญดา 7. คุณครูอภิเดช 8. คุณครูวลัยพร 9. คุณครูสุทธิ 10. คุณครูศุภลักษณ์ 11. คุณครูชาริติ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1. คุณครูปาลีภัสร์ 2. คุณครูสำเริง 3. คุณครูสินาวัฒน์ 4. คุณครูบุญชู 5. คุณครูอังคณา 6. คุณครูกฤษณะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 1. คุณครูนฤมล 2. คุณครูสุทธิวุฒิ 3. คุณครูพิชญ์สินี 4. คุณครูวาริน 5. คุณครูอิศราภรณ์ 6. คุณครูณัฐธิญา