วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557

คณะครูที่จัดการเรียนการสอนในโครงการ EIS โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

โครงการ EIS โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยมีคณะครูที่รวมพลังสร้างสรรค์สิ่งดีดีให้นักเรียนกับการศึกษา ดังนี้ค่ะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1. คุณครูจุลัยพร 2. คุณครูวาลิช 3. คุณครูภิรมย์ 4. คุณครูสุเทพ 5. คุณครูพวงแก้ว 6. คุณครูชาญดา 7. คุณครูอภิเดช 8. คุณครูวลัยพร 9. คุณครูสุทธิ 10. คุณครูศุภลักษณ์ 11. คุณครูชาริติ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1. คุณครูปาลีภัสร์ 2. คุณครูสำเริง 3. คุณครูสินาวัฒน์ 4. คุณครูบุญชู 5. คุณครูอังคณา 6. คุณครูกฤษณะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 1. คุณครูนฤมล 2. คุณครูสุทธิวุฒิ 3. คุณครูพิชญ์สินี 4. คุณครูวาริน 5. คุณครูอิศราภรณ์ 6. คุณครูณัฐธิญา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น